دومین دوره مشترک آمار کاربردی و محاسبات

Image result for paris descartes                           Image result for amirkabir university

    دانشگاه صنعتی امیرکبیر    دانشگاه پاریس دکارت

 

 

کارگاه رده‌بندی

R به همراه پیاده سازی با  

 

9-11 اردیبهشت 1396

 

 

 

Workshop on Classification:

CART and Random Forests with R

 

 

By Jean-Michel POGGI (Paris Descartes  Univ.)

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

کارگاه نظریه مقدار کرانگین

 

 

13-15 اردیبهشت 1396

 

 

Workshop on

 

Extreme Value Theory with R

By Jonathan EL METHNI (Paris Descartes  Univ.)

 

Image result for statistical classification

 CART and Random Forests (J.-M. Poggi)


1- Saturday April 29, 9:00-12:00 and 13:30-16:30
From CART trees to Random Forests


2- Sunday, April 30, 9:00-12:00 and 13:30-16:30
Random Forests, Variable Importance, Variable Selection


3- Monday 1 May, 9:00-12:00
An application of Random Forests

 

فایل‌های کارگاه

Scenario

Practice

 

Extreme Value Theory (J. El Methni)

 

1- Wednesday 3 May, 9:00-12:00 and 13:30-16:30

An introduction to Extreme Value Theory 
Classical Extreme Value Theory and Models


2- Thursday 4 May, 9:00-12:00 and 13:30-16:30
Application of Extreme Value Theory to Extrapolation

Conditional Extreme Value Statistics


3- Friday 5 May, 9:00-12:00

Conclusions and Perspectives


 

مکان گروه آمار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

کارگاه رده‌بندی شنبه نهم الی دوشنبه یازدهم اردیبهشت

 کارگاه نظریه مقادیر کرانگین چهارشنبه سیزدهم الی جمعه پانزدهم اردیبهشت

 

جلسات  عملی در آزمایشگاه برگزار می‌شود

کارگاه به زبان انگلیسی است

 

 

هزینه ثبت نام، بدون ناهار، برای هرکارگاه یک‌صد و پنجاه، و دانشجویی برای هرکارگاه هفتاد و پنج هزار تومان است.

 

هزینه برای شرکت در دو کارگاه دویست، و دانشجویی آن یک‌صد هزار تومان است.

هزینه شرکت در کارگاه برای اعضای انجمن آمار و امیرکبیری‌ها نیم بها است.

ثبت نام

آخرین مهلت ثبت نام از طریق سایت پنج‌شنبه هفت اردیبهشت است.

در صورت ثبت نام در سایت امکان پرداخت در روز اول کارگاه وجود دارد

شماره حساب بانک ملی ایران به نام درآمدهای اختصاصی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2177519001002

 

 

 

 

Chair

Mina Aminghafari

Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer Science, Amirkabir University of Technology  

Local Organizer

Adel Mohammadpour

Saied Hosseinipour

Saleh Salehizadeh
Zahra Rahim Abadi
Negar Hashemi Rezvani
Atefeh Mousavi
Mahdieh Nabilou

 

Secretariat

 

Web:   http://math-cs.aut.ac.ir/datascience/

e-mail: bigdataaut@gmail.com

Tel: +9821 64542533

Fax: +9821 66497930

 

 

Image                          

 

 

 

<><><><><><><><><><><><><><><><><><>

 

کارگاه‌های برگزار شده

 

دومین دوره مشترک آمار کاربردی و محاسبات

Image result for clustering

  کارگاه آموزشی خوشه‌بندی به همراه پیاده سازی با

  Related image

دانشگاه صنعتی امیرکبیر    دانشگاه پاریس دکارت

Lecturer

Affiliation

 

Title of Course

Duration

Professor Mohamed Nadif

 

Head of Machine Learning for Data Science

Paris 5 University

Clustering and Co-Clustering under

Different Approaches

1395.11.9-1395.11.13

9:00-12:00

Dr. François-Xavier Jollois

 

Paris Descartes University

Statistical Programming: Clustering with R

1395.11.9-1395.11.13

13:30-16:30


 Session 1: Hierarchical Clustering
 Session 2: Non-Hierarchical
Clustering
 Session 3:
Mixture Models
 Session 4: Co-Clustering and Latent Block Models
 Session 5:
Document Clustering under Different Approaches

مکان گروه آمار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پنج‌شنبه هفتم بهمن افتتاحیه و مقدمات از ساعت 14

 شروع کارگاه شنبه نهم بهمن الی چهارشنبه سیزدهم بهمن 1395

جلسات صبح بصورت نظری و بعدازظهر بصورت عملی در آزمایشگاه برگزار می‌شود

دوره بصورت مجازی نیز از طریق مرکز آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود

 

کارگاه به زبان انگلیسی است

 

 هزینه ثبت نام، حضوری، بدون ناهار، برای دانشجویان امیرکبیر پنجاه، دانشجویی یا فارغ‌التحصیلان امیرکبیر یک‌صد، و آزاد دویست هزار تومان است. هزینه دوره بصورت الکترونیکی، نیم‌بها است

 

ثبت نام

 

در صورتی که صفحه ثبت‌نام مشاهده نمی‌شود باید از مرورگر دیگری استفاده کنید

یا آدرس زیر را در مرورگر خود کپی کنید

http://azad.aut.ac.ir/index.php/component/rsform/form/9

ثبت‌نام با مراجعه حضوری از ساعت 10 تا 16 امکان پذیر است

 

راهنمای استفاده از سیستم مدیریت یادگیری

 

 

Schedule

The Second Joint Convention between Amirkabir & Paris Descartes University:

Workshop on Clustering with R

Thursday, January 26, 2017 (Opening and Introductive Tutorials)

3rd Floor of the Mathematics Faculty

Time

Lecturers and Titles of Talks

13:00-14:00

Reception

14:00-15:00

Opening and Officials Welcome (Room no. 304)

15:00-15:30

Break

15:30-17:00

Dr. Jollois  (Statistical Programming: Clustering with R)

Saturday, January 28, 2017

Time

Hierarchical Clustering

09:00-10:30

Prof. Nadif (3rd Floor of the Mathematics Faculty no. 304)

10:30-11:00

Break (no. 305)

11:00-12:15

Prof.  Nadif (no. 304)

12:15-13:30

Prayer and Lunch

13:30-14:30

Dr. Jollois (Second Floor of the Mathematics Faculty no. 216)

14:30-15:00

Break (no. 305)

15:00-16:30

Dr. Jollois (no. 216)

Sunday, January 29, 2017

Time

Non-Hierarchical Clustering

09:00-10:30

Prof.  Nadif (no. 304)

10:30-11:00

Break (no. 305)

11:00-12:15

Prof.  Nadif (no. 304)

12:15-13:30

Prayer and Lunch

13:30-14:30

Dr. Jollois (no. 216)

14:30-15:00

Break (no. 305)

15:00-16:30

Dr. Jollois (no. 216)

Monday, January 30, 2017

Time

Mixture Models

09:00-10:30

Prof.  Nadif (no. 304)

10:30-11:00

Break (no. 305)

11:00-12:15

Prof.  Nadif (no. 304)

12:15-13:30

Prayer and Lunch

13:30-14:30

Dr. Jollois (no. 216)

14:30-15:00

Break (no. 305)

15:00-16:30

Dr. Jollois (no. 216)

Tuesday, January 31, 2017

Time

Co-Clustering and Latent Block Models

09:00-10:30

Prof.  Nadif (no. 304)

10:30-11:00

Break (no. 305)

11:00-12:15

Prof.  Nadif (no. 304)

12:15-13:30

Prayer and Lunch

13:30-14:30

Dr. Jollois (no. 304)

14:30-15:00

Break (no. 305)

15:00-16:30

Dr. Jollois (no. 216)

Wednesday, February 1, 2017

Time

Document Clustering under Different Approaches

09:00-10:30

Prof.  Nadif (no. 304)

10:30-11:00

Break (no. 305)

11:00-11:40

Prof.  Nadif (no. 304)

11:40-12:00

Closing Ceremony

Chair

Mina Aminghafari

Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer Science, Amirkabir University of Technology  

Local Organizer

Adel Mohammadpour

Sahar Asili
Saleh Salehizadeh
Zahra Rahim Abadi
Negar Hashemi Rezvani
Atefeh Mousavi
Mahdieh Nabilou

Secretariat

 

Web:   http://math-cs.aut.ac.ir/datascience/

e-mail: bigdataaut@gmail.com

Tel: +9821 64542533

Fax: +9821 66497930

      Image result for paris descartesImage result for amirkabir universityImage